Việt Page chính thức ra mắt vào ngày 03/07/2018.

Việt Page Chi tiết vui lòng liên lạc tại facebook www.fb.com/vietpage hoặc gửi email về contact@vietpage.com