Guest Post
@guests
2907 Post

Nhượng lại tiệm nails không còn chăm sóc

Thời gian đăng: 09/12/2018 06:32 AM

Tiệm Scottsdale AZ tiệm income trên $230K/năm bán giá $85K rất hấp dẫn. Tiệm đã có 8 ghế mới & 8 bàn nail, 2 station tóc, 2 phòng wax & facial.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa