Acton, California USA(3 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Acton, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Sơn Lê Đình Ngọc
@Ngocson1972
1 Post

Bán các sản phẩm từ con lươn

Thời gian đăng: 11/30/2018 06:39 PM
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm từ lươn cho Việt kiều về nước mua làm quà.Các sản phẩm gồm: Khô lươn, lươn cắt khúc, lươn phile...
Thông tin thêm
Phân loại:Cần bán
Số lượng:10
Giá:0
Danh sách
  • ◯ Đồ sấy khô