Anaheim, California USA(94 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Anaheim, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3108 Post

Cần người chạy bạn cho nhà hàng phở

Thời gian đăng: 09/09/2018 10:12 PM
Nhà hàng phở ở Anaheim, CA cần gấp người chạy bạn. Không yêu cầu nhiều, chỉ cần người nhanh nhẹn.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác