Anaheim, California USA(90 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Anaheim, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2907 Post

Cần người phụ giúp gia đình

Thời gian đăng: 02/11/2019 05:01 AM
Cần người phụ giúp gia đình việc nhà & trông coi một bà cụ. Khu Anaheim. Bà cụ cũng đã có con gái ở trong nhà trông coi bà. Nay cần người phụ giúp thêm. Có thể làm tòan thời gian hay bán thời gian.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác