Anaheim, California USA(90 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Anaheim, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2923 Post

Cần thợ bột hay tay chân nước

Thời gian đăng: 08/12/2019 06:24 AM
Tiệm nail cách Bolsa 20 phút. Cần thợ bột hay tay chân nước. PT. Khu Mỹ trắng. Tip cao.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột