Avalon, California USA(1 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Avalon, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Son Huynh
@Son120
1 Post

Tim ong ten Huynh van Tet

Thời gian đăng: 05/20/2019 04:36 AM
Tim ong ten Huynh van Tet o California hoi ddo lam chu nha may may lon tieubang nay.mat ong co ro ...tuong cao...ai birt xin lienlac.cam on..I looking for a man call Huynh van Tet..He were onwer of company making clothes and sewing in california before..he tall ..any1 known please contact me.thanks
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân