Chico, California USA(2 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Chico, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Chau Do
@Chaucali
1 Post

Cần Sang nhà hàng

Thời gian đăng: 08/13/2019 03:50 AM
Nhà hàng Việt nam ở Chico, California mở được 10 năm, nằm trong khu plaza mới. Sạch sẻ, vệ sinh, đồ dùng còn mới, vì thiếu người trông coi, cần sang lại. Liên lạc Châu 530-680-0656 thêm chi tiếc.
Vietnamese restaurant for sale in Chico, California.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần bán
Số lượng:0
Giá:0
  • ◯ Các loại khác