Chino Hills, California USA(6 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Chino Hills, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2907 Post

Nhượng lại tiệm nails ở Chino Hills

Thời gian đăng: 07/23/2018 12:19 PM
Nhượng lại cửa hàng, Rent 3,800$ mới remodel, sạch, đẹp, 6-ghế, 1-bar nails, bận rộn, không người coi. Bán gấp $48,000 chắc giá.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa