Guest Post
@guests
855 Post

Nhượng tiệm Tea Boba Dessert and Sandwich

Thời gian đăng: 08/09/2018 09:11 PM

Tiệm Tea Boba Dessert and Sandwich có thể làm Poki mới xây xong ở Costa Mesa gần OCCollege, trong center lớn busy, có lượng khách ra vào đều đặn. Approx 800sqft. Rent $2,200/tháng.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác