Costa Mesa, California USA(9 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Costa Mesa, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2720 Post

Nhượng tiệm Tea Boba Dessert and Sandwich

Thời gian đăng: 08/09/2018 09:11 PM

Tiệm Tea Boba Dessert and Sandwich có thể làm Poki mới xây xong ở Costa Mesa gần OCCollege, trong center lớn busy, có lượng khách ra vào đều đặn. Approx 800sqft. Rent $2,200/tháng.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác