Costa Mesa, California USA(15 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Costa Mesa, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3108 Post

Tiệm Nails Costa Mesa cần thợ

Thời gian đăng: 08/18/2019 10:54 PM
Tiệm Nails Costa Mesa, khu trắng, cách Bolsa 20’. Cần Nữ Chân Tay Nước, Gel, Bột có kinh nghiệm bao lương. Làm được Sunday.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột