Fountain Valley, California USA(78 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Fountain Valley, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3264 Post

Cần cô giữ 2 bé trai 4t và 2.5t

Thời gian đăng: 10/10/2019 12:08 AM
Cần cô giữ 2 bé trai 4t và 2.5t. Thời gian 3-5 ngày/ tuần 3pm-10pm, thỉnh thoảng ở lại đêm trong tuần, làm ít việc nhà.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác