Fullerton, California USA(14 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Fullerton, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2720 Post

Sang lại nhà hàng phở

Thời gian đăng: 09/13/2018 09:20 PM
Nhà Hàng tại Las Vegas cần bán $125K (1,400Sf). Địa điểm tốt, gần chợ Smith, Walmart, Walgreen, CVS, Apartments, 8 tiệm Massage, Nails, nest door to goodyear autocare service. Đông người qua lại. Good Income, Rent $2,400. (6 components wok range in big kitchen + walking Cooler.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng