Garden Grove, California USA(169 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Garden Grove, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guest
75 Post

Chuyên phun xâm, thêu, permanent makeup, tattoo, eyelash extension

Thời gian đăng: 07/11/2018 10:29 AM
Chuyên phun xâm, thêu, permanent makeup, tattoo, eyelash extension, khắc chân mày tự nhiên, phun hồng môi, viền môi, mí mắt, phun hồng nhủ hoa, xâm má hồng. Nhận xoá sửa, đổi màu các trường hợp bị xâm hư. Đặc biệt có lớp đào tạo học viên về nghề xâm. Liên Lạc Ms. Queen, Nữ Hoàng ̣714-866-9431.
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:gọi để biết thêm
Các dịch vụ
  • ◯ Xăm
  • ◯ Làm eyelash
  • ◯ Làm đẹp khác