Garden Grove, California USA(220 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Garden Grove, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2720 Post

NAM LANDSCAPING &CONTRUCTION STATE

Thời gian đăng: 08/08/2018 11:29 AM
NAM LANDSCAPING &CONTRUCTION STATE LIC: B&C27#880816 Bond & Workercom.Ins. www.namconstruction.com Nhận sửa chữa, làm mới mọi việc phía ngòai nhà cửa: *Lót gạch, xây bồn hoa, đèn vườn... Special: *Trồng cỏ miếng $1.20/sqft. (1,000sqft trở lên, tính thêm nếu bỏ cỏ cũ) *Hệ thống tưới tự động $280/station, cho 4 station trở lên. *Không nhận tiền cọc trước, làm xong mới lấy tiền.
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:
Các dịch vụ
  • ◯ Cắt cỏ, làm vườn