Huntington Beach, California USA(66 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Huntington Beach, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3108 Post

Bán tiệm phun xâm ở Huntington Beach

Thời gian đăng: 09/12/2018 06:36 AM
Bán tiệm phun xâm ở Huntington Beach giá $50K. Tiệm 1,200sqft, 4 phòng, tiệm mới, clean, đẹp. Tiền rent rẻ. Mọi thứ đầy đủ, khong cần phải sang sửa.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác