Huntington Beach, California USA(58 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Huntington Beach, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2907 Post

Nhượng lại Spa ở Huntington Beach

Thời gian đăng: 09/24/2018 09:01 PM
Tiệm spa ở Huntington Beach, cách biển 2 blocks. Cho thuê phòng để làm Facial or để làm Acupuncture. Giá $800. Liên lạc : 714-417-6224, 714-399-8620 (ENG)
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa