Irvine, California USA(21 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Irvine, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2602 Post

Looking for English Speaking Nanny

Thời gian đăng: 09/17/2018 03:59 AM
Looking for English Speaking Nanny, 20 m.o. daughter + baby coming in 2 weeks. Taking care of daughter during day, cooking dinner, and helping with night duties for new baby. Live In, Sunday-Friday, 5 days/week, $2000/month.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác