Irvine, California USA(20 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Irvine, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guest
75 Post

Tìm hai người lính địa phương quân tên là Minh và Quân

Thời gian đăng: 07/24/2018 12:37 AM
Tôi cần tìm hai người lính địa phương quân nhưng tôi chỉ nhớ là tên Minh và Quân. Hai người này trước có đóng quân tại Tam Quang tỉnh Bình Định và có một thời gian đóng quân ở Phù Cát vào khoảng năm 1964 đến 1965. Nếu hai anh thấy tin này hoặc ai biết tin tức về 2 anh này xin vui lòng liên lạc với tôi qua số 714.933.6697.

Xin chân thành cảm tạ!
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân