Lakewood, California USA(1 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Lakewood, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2735 Post

Cần người trông nom cụ già

Thời gian đăng: 08/24/2018 02:07 AM
Cần người trông nom cụ già, đưa đi bác sĩ, đi chợ, vệ sinh, tắm rửa cho cụ. Làm việc 15hrs/week. Lương thoả thuận
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác