Long Beach, California USA(15 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Long Beach, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2602 Post

Cần thợ massage facial

Thời gian đăng: 10/17/2018 09:14 PM

Cần thợ Massage có License, Facial có License. Khu mỹ trắng, típ hậu. Tiệm ở Long Beach, exit 30 North. Làm full-time.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Facial