Long Beach, California USA(16 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Long Beach, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2907 Post

Sang lại tiệm tóc vùng Long Beach

Thời gian đăng: 02/10/2019 08:35 PM
Tiệm tóc vùng Long Beach, good location, gần đài Đức Mẹ & biển, tiền rent rẻ, nhiều khách walk-in, không người trông coi. Cần bán gấp.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác