Norwalk, California USA(3 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Norwalk, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3108 Post

Bán nhà hàng mới khai trương

Thời gian đăng: 07/26/2019 05:53 AM
Nhà hàng mới xây 2019, mới khai trương. Rộng 1,000sf. Mướn phố $3,400. 38 seats. Giá $149,000. Gọi: An Nguyen 714-636-2299 DRE.#00847066
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng