Orange, California USA(23 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Orange, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2116 Post

Hiring Employee, Multiple Positions

Thời gian đăng: 11/07/2018 05:01 AM
Multiple Positions Available! Part-Time Field Rep. Scanner: $12/hour, M, T, W, F: 9am-1pm, Th: 9am- 4pm. Must be flexible if additional hrs needed.
Duties: Pickup/ Deliver boxes from customers in OC, LA, Company vehicle, Prepare and scan papers.
Req: Clean driving record, Valid CA Driver Lic, Speak, read, write some English, Basic PC skills, Lift, carry boxes approx 40lbs during shift.
Part-Time Data Entry $10.50/hour. Basic English, 10 key and typing skills on PC. Flexible schedule. Call: 714-288-0825 x304 for more info. We can speak Vietnamese.
Optisource Technologies, Inc. Orange, CA.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác