Orange, California USA(23 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Orange, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2116 Post

Tuyển thợ bột, thợ TCN cho tiệm Nail

Thời gian đăng: 07/12/2018 12:33 PM
Cần tuyển thợ bột và thợ TCN cho tiệm Nail rất đông khách, ưu tiên biết cả hai. Bao ăn, tips cao. Call/Text: 951-729-9045
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:120
Mức lương đến:160
Lương tính theo:Ngày
Giới tính tuyển:Nữ
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột