Rosemead, California USA(3 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Rosemead, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3256 Post

Bán lại nhà hàng sang trọng

Thời gian đăng: 09/15/2019 10:25 PM
*Nhà hàng Phở VN vùng Rosemead, kinh doanh 14 năm, đầy đủ walking cooler, freezer, đông khách rộng 2,400sqft, rent $7,200. Chủ về hưu truyền nghề, cho nợ lại số ít trong 2 năm, không tiền lời. Giá $139,000.

*Nhà hàng VN vùng Westnminster, đông khách, rộng 1,400sqft, rent $3,950, lease còn dài. Giá $160,000.

*Nhà hàng VN vùng Westminster, rộng 2,700 sqft, rent $7,800, lease còn dài, đông khách. Giá $300,000.

*Nhà hàng Poke vùng Loma Linda, rộng 1,100sqft, rent $3,300. Giá $60,000. Mọi dịch vụ mua bán địa ốc và cơ sở thương mại.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng