Guest Post
@guest
70 Post

Cần sang nhượng một nhà in có lợi tức cao

Thời gian đăng: 09/27/2018 11:29 AM
Vì lý do chủ nhân cần thiều thời giờ cho công việc xã hội nên cần bán một nhà in lớn tại vùng San Jose có lợi tức cao hàng tháng, nhiều khách hàng, máy móc ổn định và nhân công có sẵn. Quý vị có thể mua 100% hoặc mua 1/2...chủ nhân sẽ ở lại làm việc với chủ mới cho đến khi khoàn toàn đảm trách.

Nếu có nhu cầu xin liên lạc 408-313-0797 Nguyen Binh Khiem

Thông tin thêm
  • ◯ Hãng xưởng
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác