San Jose, California USA(8 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại San Jose, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2340 Post

Cần thợ tóc FT ở San Jose

Thời gian đăng: 08/09/2018 09:06 PM
Cần thợ tóc làm full-time, có tay nghề và kinh nghiệm. Bao lương hoặc ăn chia. Xin liên lạc Cathy: Work (408) 445-1295 hoặc Cell(408) 386-6917.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Color
  • ◯ Tóc nữ
  • ◯ Tóc nam