San Jose, California USA(15 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại San Jose, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Uyen Vu
@Uyenkaty
1 Post

Cậu Uyên Vũ tìm cháu Thanh Đoàn

Thời gian đăng: 07/30/2019 02:33 PM
Cậu Uyên Sđt 4086005584 tìm cháu tên Đoàn Thị Thanh (quê gốc Hải Phòng), VN, có chồng tên Vương Hùng, các con tên: Hoàng(Boy) Đạt và Anna Vuong. Trước 2014 đinh cu tại Sacramento, California và mất liên lạc gia đình từ đó đến nay. Cháu hiện ở đâu liên lạc về gia đình, bố cháu đang bệnh nặng.
Có ai biết tin tức cháu Thanh ở đâu xin báo tin lại cho cậu cháu là Vu Minh Uyen Sđt +1(408)600 5584 hoặc cho em cháu là Đoàn Thị Thu Hoà tại VN theo Sđt +84-934 333 435
Xin chân thành cảm ơn và đa tạ
Có hình ảnh đính kèm
Thông tin thêm
  • ◯ Tìm người thân