Santa Ana, California USA(68 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Santa Ana, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3256 Post

Cần người coi 2 bé và giúp việc nhà

Thời gian đăng: 10/10/2019 12:16 AM
SANTA ANA cần người coi 2 bé và giúp việc nhà hai ngày cuối tuần (Saturday, Sunday). L/L: Chelsea 714-360-3851, Nga: 714-588-0122
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác