Santa Ana, California USA(68 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Santa Ana, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3257 Post

Sang lại tiệm nails ở Santa Ana

Thời gian đăng: 09/15/2019 10:19 PM
Sang lại tiệm nails ở Santa Ana mới remodel 100%. 5 ghế, 6 bàn, 5 thợ. Tiền rent $1,730/M. Giá $75K. Cần GOOD CREDIT.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa