Santa Monica, California USA(4 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Santa Monica, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2602 Post

Cần Receptionist cho tiệm nails

Thời gian đăng: 10/10/2018 10:04 AM
Vùng Santa Monica cần Receptionist cho tiệm Nails. Có carpool, không cần kinh nghiệm, sẽ được training, lương hấp dẫn.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác