Torrance, California USA(11 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Torrance, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3263 Post

Tiệm ở Rolling Hills cần thợ tay chân nước

Thời gian đăng: 10/09/2019 11:23 PM
Tiệm ở Rolling Hills cần thợ tay chân nước, mới ra trường OKIE khu mỹ trắng. Tiệm không khí gia đình, tips good.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Tay chân nước