Venice, California USA(1 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Venice, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3108 Post

Cần thợ bột, gel, dipping power, TCN vùng Venice

Thời gian đăng: 08/22/2018 12:07 AM

Tiệm vùng Venice cần thợ Nail Nam Nữ kinh nghiệm bột, gel, dipping power, TCN. Bao lương $120-$150 tùy theo khả năng, có xe di chuyển.
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột