Westminster, California USA(216 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Westminster, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2602 Post

Cần sang lại nhà hàng

Thời gian đăng: 09/26/2018 09:31 PM

Cần sang lại nhà hàng ở Westminster góc Bolsa & Bushard. Tiệm có income ổn định và tiền rent rẻ. Do không có nhiều thơi gian quản lý cần bán. Giá $220K.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng