Guest Post
@guests
855 Post

Cần sang lại nhà hàng

Thời gian đăng: 09/26/2018 09:31 PM

Cần sang lại nhà hàng ở Westminster góc Bolsa & Bushard. Tiệm có income ổn định và tiền rent rẻ. Do không có nhiều thơi gian quản lý cần bán. Giá $220K.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng