Westminster, California USA(234 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Westminster, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Sony Truong
@struong101
1 Post

Medical Assistant for Cosmetic Center

Thời gian đăng: 09/10/2019 03:02 PM
MEDICAL ASSISTANT NEEDED FOR COSMETIC CENTER. COMPUTER LITERATE, MUST HAVE MEDICAL ASSISTANT CERTIFICATE. STARTING $18/HR PLUS BONUSES. EMAIL SELF PHOTO AND RESUME TO INFO@STRUONGCOSMETIC.COM
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nữ
Các công việc
  • ◯ Công việc khác