Westminster, California USA(250 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Westminster, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3263 Post

Nhà hàng ở Westminster

Thời gian đăng: 09/16/2019 10:18 PM
Nhà hàng ở Westminster có drive thru good location rộng 3500 sf tiền nhà $8,500 + $2,500 CAM vì không có người trông coi cần bán $260K.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng