Westminster, California USA(250 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Westminster, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
3261 Post

Nhượng lại tiệm Nail đông khách

Thời gian đăng: 07/13/2018 12:13 PM
nằm trong trung tâm thương mại ở Westminter, income hàng tháng $32K - $35K, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp bài bản. Price : $108K

Tel. 714-331-4992
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa