Westminster, California USA(210 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Westminster, California USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
ĐỔI
Guest Post
@guests
2350 Post

Sang tiệm quần áo lót 25 năm

Thời gian đăng: 09/24/2018 09:03 PM
* Tiệm áo lót rất đông khách, vốn ít, lợi tức cao. Ở khu Little Saigon. $40,000. Không tính hàng hóa.
* Vietnamese Restaurant, sang trọng, địa điểm tốt, khu Mỹ. Gần: Freeway, Đại Học, Bệnh viện. Lợi tức cao. Chủ upgrade rất đẹp. Bán $195,000.
Liên lạc : Ngọc Trần, Broker 714-932-3767
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác