Thao Briggs
@Thaobriggs
1 Post

Can tho nails vung my trang

Thời gian đăng: 10/20/2018 11:20 AM
Tiem khu my Trang vung Davie Florida can tho bao luong hoac an chia tuy y . 9542948757 gap Cindy
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột