Kenny Pham
@Cangpham9
1 Post

Can Tho Nail nam & nu...

Thời gian đăng: 02/16/2019 08:42 AM
Khu my trang tip hau.. Neu can bao luon.. xin lien lac de noi them
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:0
Mức lương đến:0
Lương tính theo:Giờ
Giới tính tuyển:Nam hoặc nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Biết wax
  • ◯ Biết làm đủ thứ
  • ◯ Dipping
  • ◯ Tay chân nước
  • ◯ Thợ bột