Tìm người thân Florida

Bạn bị lạc mất ai đó hoặc không nhớ rõ về ai đó hãy đăng vào đây
See result
Danh sách tin
Tôi là Nam 40 tuổi được cho làm con nuôi lúc mới chào đời tại Florida đang muốn tìm lại mẹ ruột

Tôi là Nam 40 tuổi được cho làm con nuôi lúc mới chào đời tại Florida đang muốn tìm lại mẹ ruột

Tôi là đàn ông gốc Việt sanh tại Bartow, Florida năm 1977 và đã được cho làm con nuôi lúc chào đời.Tôi tìm mẹ ruột trong nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được. Tôi nghi là mẹ tôi đang sống tại California.Ai biết tin tức gì vui lòng liên lạc qua ...
07/19/2018 12:59 PMRead more