Guest Post
@guests
2720 Post

Cần bán trại gà nuôi

Thời gian đăng: 11/21/2018 10:11 AM
Cần bán trại gà có 6 chuồng, 4 chuồng build 2016, 2 chuồng build 2000. Size 40x500. 1 năm nuôi 7 đợt, 1 đợt trên dưới $40,000. Có 20 hecta đất. Xin liên lạc để trao đổi.
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác