Guest Post
@guests
2907 Post

Sang lại tiệm nails đang hoạt động ổn định

Thời gian đăng: 06/11/2019 09:14 PM
Tiệm ổn định. Có 7 ghế spa, 6 bàn, 9 thợ (5 thợ chính, 4 thợ tay chân nước). Income $36,000/tháng and up. Giá sang: $150,000.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa