Guest Post
@guests
3262 Post

Moving nên cần sang tiệm ở Conyers

Thời gian đăng: 09/13/2019 06:13 AM
Moving nên cần sang tiệm ở Conyers, exit 82 - I20, trong khu Big Lots. Tiệm có 18 ghế, 9 bàn. Rộng 1,600 sqfts. Rent $2,588 (tính luôn CAM). Everything New. Giá: 130K.
Thông tin thêm
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa