dung tran
@dungtran
1 Post

Can Thợ Nail Nữ

Thời gian đăng: 04/18/2019 09:43 PM
Cần Thợ Nail Nữ Biết làm tay chân nước . không Cần Kinh nghiệm , Chủ sẻ Traing ...Tiệm Gia Đình làm việc vui vẽ không canh tranh thợ . Xin liên lạc A Dũng . Số phone :828-527-2162. Cám ơn ,,,
Thông tin thêm
Phân loại:Cần tuyển
Loại công việc:Full-time
Mức lương từ:600
Mức lương đến:900
Lương tính theo:1 Tuần
Giới tính tuyển:Nữ
  • ◯ Shellac
  • ◯ Tay chân nước