Guest Post
@guest
75 Post

Dịch vụ dịch thuật cho người việt

Thời gian đăng: 07/30/2018 02:36 PM
Tôi tên Thu, nhận giúp quý đồng hương điền đơn, giấy tờ bảo lãnh thân nhân, và đến các cơ quan văn phòng chính phủ. Quý vị nào có khó khăn trong các công việc cần người phiên dịch như đi toà án, bác sĩ, chuyện học hành của con cái và các giấy tờ, xin vui lòng liên lạc tôi.

Tôi còn hướng dẫn giải thích cho khách hàng cách giải quyết vấn đề, giúp các em nhỏ làm bài thi toán, anh văn và các môn khoa học tự nhiên.

Xin vui lòng liên lạc : 347-200-9654
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:vui lòng gọi
Các dịch vụ
  • ◯ Các dịch vụ khác