Rao vặt Edmond, Oklahoma

Tổng hợp nhũng tin rao vặt tại Edmond, Oklahoma
Danh sách tin
Cần Nhiều Thợ Tay Chân Nước

Cần Nhiều Thợ Tay Chân Nước

Tiệm mới mở khu Mỹ trắng, nằm trong khu trung tâm của Edmond,OK. Nhiều khách quen và cho tiền tips nhiều. Tiệm cần nhiều thợ tay chân nước gel hoặc biết làm thêm dipping powder càng tốt. Tiệm sạch sẻ chuẩn bị đầy đủ đồ cho thợ, chủ là mỹ trắng ...
10/19/2018 12:13 PMRead more