Guest Post
@guests
3097 Post

Sang tiệm bánh cuốn Như Lan

Thời gian đăng: 07/29/2018 11:01 AM
Cần sang tiệm bánh cuốn Như Lan vì chủ muốn retire. Tiệm đang bán bánh cuốn, heo/vịt quay, giò, chả các loại nổi tiếng ở Oklahoma, khách đông, income hàng tháng cao.
Contact : Cô Lệ 405-535-2157 / 405-600-4168
Thông tin thêm
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng