Vi Lu
@vi3234
1 Post

Cần Sang Tiệm Sửa Xe gấp ở Philadelphia

Thời gian đăng: 01/14/2019 12:07 PM
Tiệm sửa xe trang bị đầy đủ. Bao gồm 2 lifts, New tires, balance machine, new air compressor, welding machine, torch, emission machine. Rent $2650. Địa chỉ: D & A Auto Repair & Exhaust 5757 Oxford Avenue Philadelphia, PA 19149. Sang tiệm giá $40,000. Nếu quý vị nào cần thêm chi tiết. Xin liên lạc: Linh (215) 617-0186 hay Tiệm xe (215) 288-6000.
Thông tin thêm
  • ◯ Hãng xưởng
  • ◯ Sang bán cơ sở thương mại khác
  • ◯ Sang, Bán nhà hàng
  • ◯ Bán tiệm Massage
  • ◯ Bán tiệm Nails, Spa